galvaniz sac

Karbonlu çeliklere alaşım elementi ilaveleri ve ısıl işlemlerin uygulanması, çekme dayanımını ve yorulma sınırını büyük miktarda artırır, ancak korozyona karşı davranışı üzerinde belirgin bir etkisi yoktur. Galvaniz saclar, bu amaçla yüzeyleri çinko kaplanmış düşük karbonlu saclardır. Çinkonun kaplama malzemesi olarak seçilmesinin başlıca nedenleri, elektrokimyasal gerilim serisindeki yerinin asallıktan uzak oluşu ve yaygın kullanılan metallerle temasta olduğu zaman anot olarak davranmasıdır.

Çinkonun Korozyon Davranışı 

Dünyada çinkonun toplam tüketiminin yaklaşık %40’ı demir ve çeliğin korozyonunun kontrolüne yardımcı olmak için kullanılır. Galvanizli çelikte çinkonun başlangıçtaki korozyon direnci, parçanın servis ömrü süresince azalmadan devam eder. Kaplamanın altındaki çelik açığa çıktığı zaman da, çinkonun tükenen (kurban) anot olarak koruma kabiliyeti devam eder. Çinko, çeliğe göre korozyona çok daha fazla dayanıklıdır. Çinkonun kimyasal bileşimi, atmosfer etkisindeki korozyona uğrama hızına çok az etki eder. Çinkonun içinde bulunduğu suyun sıcaklığı yükseldiği zaman, çinkonun korozyon hızı önce artar, sonra azalır. Yüksek sıcaklıktaki bölgelerde, korozif etki yerel hale gelir ve noktasal korozyon ortaya çıkar. Çinkonun sudaki korozyon hızı, havada olduğu gibi, demirinkine oranla daha azdır. Çinkonun korozyon hızı, sıcaklığa, pH ve oksijen yoğunluğuna bağlıdır. Bu hız, artan oksijen ve karbondioksit miktarıyla artar. Çinko, atmosferik bir metaldir ve ancak pH derecesi 6 – 12,5 arasında bulunan sulu çözeltilerde kullanılabilir. Asit oranı yüksek olan çözeltilerde korozyon hızı da artar. Çinko kaplı ürünler, kapalı bir ortamda uzun süre depolanırsa, saklı kalan nem nedeniyle, yüzeylerinde beyaz bir reaksiyon ürünü toz oluşur. Bu, genellikle “beyaz pas” olarak bilinir. Ancak çinko kaplama, bu durumdan olumsuz yönde etkilenmez.

Eğer çinko kaplama sürekli ise, korozyon olayında korozyana maruz kalma hızı tek faktördür. Nemli havanın veya doğal koşulların etkisiyle çinko yüzeyinde hidroksit ve karbonat karışımı sürekli bir zarf şeklinde koruyucu bir tabaka oluşur. Bu tabaka, korozyon hızını azaltır. Ancak kaplama sürekli değilse veya atmosfer etkileri, gözenekler, kusurlar ve çatlaklar nedeniyle süreksiz hale gelmişse, bu durumda çinkonun elektro kimyasal özelliği veya anodik yapısı, koruma işleminde ön plana çıkar ve demir kotadik olarak korunur.

Çeliğin Çinko ile Kaplanması

Çinkonun en büyük kullanım alanını oluşturan galvanizleme işlemi, ya çeliğin erimiş çinko banyosu içerisine daldırılmasıyla (sıcak daldırma) ya da elektrokaplama (elektrogalvanizleme) ile yapılır. Bunun dışında difüzyon ve metal püskürtme tipi kaplama yöntemleri de vardır.

Normal koşullarda çinko tabakası, her iki yüzeyde de olmak üzere 650 g/m2 ’dir. Bu 50 µm kalınlıkta çinko kaplı saclar, normal atmosfer koşullarında yaklaşık 20 yıl için korunmuş olurlar. Kaplamanın sıcak daldırma veya elektroliz yoluyla yapılması, ömür açısından pratik bir fark oluşturmaz. Kaplamanın etkinliği, kalınlığa bağlıdır.

Sıcak daldırmada, esas metal ile çinko arasındaki geçiş bölgesinde Fe – Zn alaşımları meydana gelir.

Demir – çinko denge diyagramı göz önünde bulundurulduğunda, çelik yüzeyinin önce (%21 – 28 Fe) Γ fazı, daha sonra (%7 – 11,4 Fe) δ1 fazı ve nihayet (%6 – 6,2 Fe) ξ fazını oluşturduğu görülür. Bu ara tabakaların kalınlığı, banyo sıcaklığı yanında, dalma süresi ve demirce giderek zenginleşen eriyiğin bileşimine bağlıdır. Bu metaller arası bileşikler gevrek bir yapıda olduğundan, çinko tabakaların şekillendirilme kabiliyeti, bu gevrek tabakaların kalınlığına bağlıdır. Sıcak daldırma ile galvanizlemede kural olarak %98,7 – 99,5 çinko ve %0,2’ye kadar alüminyum kullanılmaktadır. Alüminyum, bu gevrek ara tabakaların gevrekliğini azaltmakta ve çinko tabakanın parlaklığını artırmaktadır. Özel amaçlar için sıcak daldırma ile galvanizleme işleminde %99,99 çinko kullanılmaktadır.

Galvaniz Sac Kullanım Alanları

Galvanizli Rulo Sac ve Galvanizli Levha Sac kullanım alanı oldukça fazladır. En çok kullanılan alanlar aşağıdaki gibidir

galvaniz sac nedir İnşaat ve yapı sektörü
galvaniz sac fiyatları Otomotiv sektörü
galvaniz sac ağırlık hesaplama Beyaz eşya
galvaniz sac çeşitleri Elektrik - elektronik, 
galvaniz sac firmaları Küçük ev aletleri, 
galvaniz sac kaplama Isıtma ve soğutma sistemleri
galvaniz sac levha Havalandırma sistemleri


Galvanizli Çelik Sacların Kaynak Kabiliyeti

Galvanizli çelik saclar, çeşitli direnç kaynağı yöntemleriyle uygun şekilde kaynak edilebilir. Nokta kaynağı, galvanizli çelik saclara en çok uygulanan direnç kaynağı yöntemidir ve çinko kaplamanın direnç etkisi iyi bilinirse, ciddi bir sorun oluşturmaz.

Bir çelik malzeme üzerindeki çinko kaplama, düşük karbonlu ve kaplanmamış bir çeliğin kaynak koşullarına göre iki noktada fark oluşturur. Birincisi, çinko 419 o C’de erir. Bu sıcaklık, elektrot ile iş parçası ara yüzeyindeki sıcaklığın oldukça altındadır.

Erimiş çinko, bakır esaslı elektrotun ucu ile kolayca alaşım oluşturur. Eğer elektrotun uç formu uygun bir şekilde şekillendirilmemişse, alaşımlanma nedeniyle elektrot-iş parçası temas yüzeyi değişir ve kaynak bölgesindeki akım yoğunluğu azalır.

İkincisi, yumuşak ve yüksek iletkenliğe sahip çinko tabakasının varlığı, kaynak bölgesinin elektriksel ve ısıl karakteristiklerini değiştirir. Galvanizli çelikler, kaplanmamış düşük karbonlu çeliklerde bulunan yüksek temas direncini göstermezler. Bu nedenle, aynı kaynak şartları altında, galvanizli çeliklerin ara yüzeyinde daha düşük bir ısı üretilir. Ek olarak, elektrotlarla temas halindeki çinko tabakası, kaynak bölgesinden, su ile soğutulan elektrotlara doğru mükemmel bir ısı akış yolu oluşturur. Bunun telafisi, galvanizli çeliklerde hem kaynak akımının hem de kaynak süresinin %25 ile 50 artırılması ile sağlanır. Ancak çalışmalar, bu artımların, galvanizli çelikler için, kaplanmamış çeliklere oranla daha sınırlı olduğunu göstermiştir. Bu, kaynak parametreleri için daha dar tolerans sınırları anlamına gelir.

Galvanizli Sac Fiyatları

Galvanizli sac fiyatları istenilen malzemenin cinsine, ebatlarına ve ağırlığına göre değişiklik göstermektedir. Galvaniz sac fiyatı almak için bizi 0262 658 81 37 numaralı telefondan arayabilir ya da aşağıdaki iletişim formunu kullanabilirsiniz.


Bize Ulaşın T: +90 262 658 81 37-38
E: info@uslularhadde.com
A: Şekerpınar Mah. Marmara Geri Dönüşümcüler Koop. Göktürk Sk. No:51 Çayırova / Kocaeli


Bizi Takip Edin
Facebook Instagram Twitter
Bu site ankaplus Kurumsal Web Tasarım Paket sistemleri ile hazırlanmıştır.
Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için kişisel verileri koruma politikamız doğrultusunda çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası metnini inceleyiniz.